Home

De Stichting ArcheoBox brengt vrijwilligers die belangstelling hebben voor archeologie bij elkaar.

Momenteel telt archeobox ongeveer 25 belangstellenden. Zij gaan in groepen het veld in om te zoeken en ze gaan samen de vondsten schoonmaken en determineren. Dat kunnen scherfjes zijn, maar ook voorwerpjes die met metaaldetector zijn gevonden. Regelmatig organiseren we een lezing, een workshop of een thema-expositie over vondsten uit onze omgeving. Ook van buiten het dorp Boxtel zijn belangstellenden uit Esch, Lennisheuvel , Liempde etc. welkom. Sommige leden zijn meerdere dagen per week aan het zoeken. Anderen doen slechts af en toe iets aan archeologie.

Er wordt ook samengewerkt met vergelijkbare werkgroepen in de rest van Brabant. We stemmen onze activiteiten af met de drie heemkundekringen, de landelijke ArcheoHotSpots, de AWN (Nederlandse Archeologievereniging) en de AVKP(Archeologie Vereniging Kempen Peelland).

Normaal zijn er iedere 1e zaterdag van de maand activiteiten in de ArcheoHotSpot van 10.00 tot 13.00 uur. De ArcheoHotSpot van Boxtel is gevestigd in het Oertijdmuseum, Bosscheweg 80 in Boxtel.

De nieuwsbrief komt maximaal acht keer per jaar. Heb jij ook zin om voortaan de nieuwsbrief met nieuwtjes over ArcheoBox te krijgen? klik dan hier.