Vondstmelding

Metaaldetectie vondsten:

Wat u op uw eigen terrein vind mag u behouden. Als u op andermans terrein gaat zoeken, moet u vooraf toestemming krijgen. Als u iets van waarde vindt, is de opbrengst voor de helft voor de grondeigenaar en de helft voor u als vinder. Bij uitzonderlijke vondsten zoals een groot aantal gouden of zilveren munten, kan het zijn dat het rijk het eigendom opeist. Nergens mag je dieper dan 30cm zoeken. Op archeologische monumenten mag je evenmin zoeken. Ook is verboden een terrein te betreden waar op werkdagen beroepsarcheologen actief zijn. Overigens moeten beroepsarcheologen alle vondsten altijd afstaan aan het rijk. De vondsten gaan naar het provinciaal depot in ‘s-Hertogenbosch. Enkele belangrijke vondsten uit Boxtel hebben we mogen lenen van het provinciaal depot, ze liggen nu in Boxtel in het Oertijdmuseum.

Om een goed overzicht te krijgen van de vondsten in ons land zijn er registratie systemen opgezet. Er zijn twee soorten meldingen:

PAN melding

Provinciaal meldpunt in het ARCHIS systeem

Als u zelf iets gevonden heeft waarvan u meer wilt weten, maken we graag een afspraak om het te bekijken. We kunnen ook helpen met de vraag of u het voorwerp zou moeten melden bij PAN of het provinciaal meldpunt. Mail naar